5 grudnia 2018

Kampania społeczna „Alert RCB”

W ramach porozumienia o współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i realizacji kampanii społecznej „Alert RCB” w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów na stronie www.ore.edu.pl udostępniono materiały edukacyjne – scenariusze zajęć z uczniami.

„Alert RCB” to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych – wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na znacznym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert.

Ponadto Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zaplanował szkolenie e-learningowe dla nauczycieli. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową: www.szkolenia.ore.edu.pl