3 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Myśli Jana Pawła II”.

Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz w porozumieniu zawartym z innymi właściwymi kuratorami oświaty.

Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/​2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”.

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” przybliża wartości zawarte w nauczaniu Świętego Jana Pawła II. Ma na celu ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży.

Koordynatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku.

Szkoły swój udział w Konkursie zgłaszają do koordynatora Konkursu do dnia 17 grudnia 2018 r. przesyłając drogą elektroniczną zamieszczony w Regulaminie Formularz Zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej: http://​jp2podlasie​.com​.pl/ lub www​.kuratorium​.bialystok​.pl