30 listopada 2018

24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia  24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Kuratorium Oświaty w Kielcach będzie nieczynne.

W zamian za dzień wolny wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej będzie 15 grudnia 2018 r. (sobota).

Szczegółowe informacje: https://​dsc​.kprm​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​2​4​-​g​r​u​d​n​i​a​-​d​n​i​e​m​-​w​o​l​n​y​m​-​o​d​-​p​r​a​c​y​-​w​-​u​r​z​e​d​a​c​h​-​a​d​m​i​n​i​s​t​r​a​c​j​i​-​r​z​a​d​o​wej