30 listopada 2018

Nowe SIO. Zmiany w sposobie wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w nowym SIO

UWAGA! Poniższa zmiana dotyczy tylko i wyłącznie nowego SIO. Dane starego SIO pozostają bez zmian!

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianie sposobu wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela). W takich przypadkach należy wpisywać do nowego SIO wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.

W przypadku, gdy nauczyciel otrzyma aneks do umowy, na mocy którego zostaną mu przydzielone dodatkowe godziny, np. godziny nauczania indywidualnego, należy zmodyfikować tygodniowy wymiar zajęć poprzez wprowadzenie daty zakończenia dla pierwotnego wymiaru zajęć i dodanie nowego wymiaru zajęć z wykazaniem godzin ponadwymiarowych i podaniem okresu, na jaki te godziny zostały przydzielone do realizacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o zaktualizowanie w nowym SIO danych dotyczących tygodniowego wymiaru zajęć na bieżący rok szkolny zgodnie z ww. metodą.