30 listopada 2018

Ogólnopolski konkurs “List do ulubionego pisarza”

Po raz siedemnasty Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Tym razem tematem konkursu, który tradycyjnie towarzyszy Poznańskim Targom Książki, jest „List do ulubionego pisarza”. Temat ten jest powtórzeniem tematu pierwszego konkursu, który odbył się przed szesnastoma laty. Organizatorzy ciekawi są jak ujmą go współcześni uczniowie i jacy twórcy staną się adresatami największej liczby listów.

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace (napisane odręcznie – ale starannie i czytelnie lub komputerowo) jury konkursu nagrodzi – tak jak w latach ubiegłych – dyplomami i książkami.

  • Objętość prac do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).
  • Nieprzekraczalny termin składania prac – do 10 stycznia 2019 roku.

Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z regulaminem konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Poznańskich Targów Książki, które odbywać się będą w dniach od 1 do 3 marca 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.