29 listopada 2018

Turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”

Fundacja „Bit Masters” zaprasza do udziału w turnieju wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces na Bank”. Turniej skierowany dla szkół średnich – liceów i techników jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ten objęła patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Pani
Anna Zalewska.

W turnieju mogą wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela. Rejestracja do turnieju odbywa się za pomocą strony www.sukcesnabank.pl i potrwa do 17 grudnia. Na stronie internetowej projektu znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu oraz regulamin i materiały edukacyjne służące do przygotowania się do turnieju.

„Sukces na Bank” to projekt edukacyjny, którego zaletą jest atrakcyjna formuła. Ostatni etap projektu – po internetowym i regionalnym – rozgrywany będzie w formie teleturnieju, emitowanego na antenie Telewizji Polskiej. Laureaci turnieju zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi.