27 listopada 2018

III Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim,

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Tym razem szkolenie odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim pod hasłem „Na skrzydłach rozumu i wiary – neurodydaktyka i duchowość w wychowywaniu nowego pokolenia”.

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.  Aleje 3 Maja 5, Ostrowiec Św. 27-400

Program:

15.45 – rozpoczęcie, przywitanie gości;
15.55 – dr Marek Kaczmarzyk – „Kij i marchewka, o niesymetrycznej naturze kar i nagród”;
16.55 – o. Tomasz Nowak OP – „Obraz i znaczenie ojcostwa w wychowaniu i rozwoju dziecka”;
17.30 –  podsumowanie i zakończenie.

(Po zakończeniu wykładów organizator – Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim – zaprasza na słodki poczęstunek do Galerii Fotografii MCK).

Dr Marek Kaczmarzyk

Biolog, dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Chronobiolog i memetyk, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej.

o.Tomasz Nowak

Dominikanin, kaznodzieja, przeor. Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi. Wykłada homiletykę w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Był duszpasterzem młodzieży szkół średnich, submagistrem nowicjatu oraz duszpasterzem muzyków w Poznaniu, gdzie stworzył inicjatywę Wielbienia, której owocem są prowadzone od kilku lat rekolekcje Na fali wielbienia. Głoszenie Ewangelii i jazz to jego największe pasje. Razem z muzykami, aktorami, tancerzami i innymi artystami, którym bliska jest ta idea, prowadzi warsztaty, rekolekcje i koncerty. Często towarzyszy inicjatywom związanym z modlitwą uwielbienia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 30 listopada 2018 r. do godziny 12.00 poprzez formularz rejestracyjny.

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorami:

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik