26 listopada 2018

Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

Szkoła Policji w Pile w 2019 roku organizuje XI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Przyszłoroczny finał Turnieju stanowi przedsięwzięcie realizowane w ramach obchodów 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej.

Zgłoszenia reprezentacji szkół przyjmowane są do 11 stycznia 2019 r. Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

Finał Turnieju planowany jest w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Szkole Policji w Pile.

Wszelkie informacje oraz regulamin publikowane będą na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile www.pila.szkolapolicji.gov.pl w zakładce Turniej Klas Policyjnych.