26 listopada 2018

Pismo dotyczące rozliczenia dotacji w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Prezesi Fundacji oraz Stowarzyszeń

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania związanego z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć
w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 910) przekazuję Państwu list p. Agnieszki Ludwin — Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

List Ministerstwa Edukacji Narodowej
Data: 2018-​11-​26, rozmiar: 79 KB