26 listopada 2018

Ważna informacja dotycząca zakładki Patriotyzm w mojej szkole – placówce / Wydarzenia patriotyczne

Szanowni Państwo

Informuję, że w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), do każdej informacji przesyłanej do Kuratorium Oświaty w Kielcach do zakładki patriotyzm w mojej szkole placówce / wydarzenia patriotyczne musi zostać dołączone oświadczenie dyrektora szkoły/placówki (załącznik 1), że wszystkie osoby, których dane osobowe (w tym wizerunek) będą upubliczniane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach (www.kuratroium.kielce.pl) wyrażają na to zgodę i został w ich przypadku spełniony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Informacje bez stosownego oświadczenia nie będą publikowane na  stronie www.kuratorium.kielce.pl i będą usuwane.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

Kazimierz Mądzik

Załączniki

załącznik 1
Data: 2018-12-04, rozmiar: 210 KB