23 listopada 2018

Zawody Strzeleckie na 100-​lecie odzyskania Niepodległości

Na strzelnicy Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, odbyły się Wojewódzkie Szkolne Zawody Strzeleckie z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W zawodach wzięło udział 87 zawodników z Kielc, Motkowic, Cierch, Dwikozów, Chęcin, Staszowa, Małogoszczy, Końskich Bodzentyna, Stąporkowa, Buska-​Zdroju i Kostomłotów Drugich.

Organizatorem zawodów było Kuratorium Oświaty w Kielcach wspólnie z Zespołem Szkół w Kostomłotach Drugich oraz Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Kaliber”. Patronat honorowy nad zawodami objęła Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Tomasz Pleban oraz Dyrektor ZS Piotr Kwiecień. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie VIII klas szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Strzelanie odbywało się z karabinków pneumatycznych z 10 metrów w pozycji stojącej.

Ceremonii zamknięcia zawodów oraz wręczenia nagród dokonała Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Katarzyna Nowacka. Nagrody dla najlepszych strzelców ufundował Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Wyniki:
Kategoria: klasy VIII szkół podstawowych i gimnazja
chłopcy
1. Antoni Wojda (Zespół Szkół Kostomłoty Drugie) – 40 pkt.
2. Bartłomiej Przyłucki (Publiczne Gimnazjum Dwikozy) – 33 pkt.
3. Szymon Michta (Zespół Szkół Kostomłoty Drugie) – 26 pkt.

dziewczęta
1. Aleksandra Zajęcka (Zespół Szkół Kostomłoty Drugie) – 37 pkt.
2. Wiktoria Wijas (SP nr 12 Kielce) – 30 pkt.
3. Wiktoria Kozyra (SP nr 12 Kielce) – 25 pkt.

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
chłopcy
1. Dawid Kozieł (Zespół Szkół Elektrycznych Kielce) – 38 pkt.
2. Arkadiusz Cisak (Powiatowy Zespół Szkół Bodzentyn) – 35 pkt.
3. Adrian Bugajski (ZSP nr 1 Kielce) – 33 pkt.

dziewczęta
1. Aleksandra Jamrożek (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce) – 34 pkt.
2. Zuzanna Basa (Zespół Szkół Ogólnokształcących Małogoszcz) – 33 pkt.
3. Wiktoria Knap (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce) – 29 pkt.

Klasyfikacja drużynowa:
Szkoły podstawowe i gimnazja
1. Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich – 103 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach – 74 pkt.
3. Szkoła Podstawowa w Cierchach – 61 pkt.
4. Szkoła Podstawowa w Motkowicach – 59 pkt.
5. Publiczne Gimnazjum w Dwikozach – 33 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach – 93 pkt.
2. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach – 92 pkt.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach – 76 pkt.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu – 72 pkt.
5. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – 71 pkt.
6. Zespół Szkół w Staszowie – 69 pkt.
7. Liceum Ogólnokształcące w Chęcinach – 69 pkt.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 66 pkt.
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich – 65 pkt.
10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-​Zdroju – 40 pkt.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację, kibicom oraz osobom towarzyszącym za wsparcie i miłą atmosferę podczas zawodów.