22 listopada 2018

Relacja ze spotkania z Dyrektorami i Koordynatorami szkół i placówek, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne

W dniu 13 listopada 2018 r. z inicjatywy Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbyło się spotkanie w ramach projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej z Dyrektorami i Koordynatorami szkół i placówek, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne.

Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych z podsumowaniem działalności Punktów konsultacyjnych w ubiegłym roku szkolnym oraz określeniem planu działań na najbliższe miesiące.

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik otwierając naradę, wskazał na znaczącą rolę Punktów konsultacyjnych w upowszechnianiu wiedzy z zakresu organizacji pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i upowszechnianiem edukacji włączającej.

Pan Zbigniew Wojciechowski — Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii zabierając głos, podkreślił, iż dzięki działaniom podejmowanym przez nauczycieli, specjalistów w ramach działalności Punktów, wiedza z zakresu organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych trafia do szerokiego gremium zainteresowanych, w tym nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych i rodziców.

Pan Kurator i Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii wręczyli obecnym na spotkaniu Dyrektorom podziękowania za podjęte w ubiegłym roku szkolnym inicjatywy w ramach działalności Punktów konsultacyjnych.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji na temat zadań na bieżący rok szkolny. Moderator — Pani Agnieszka Sprzęczka-Piłacik – doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach stosując metodę burzy mózgów, aktywizowała zebranych do zgłaszania pomysłów, działań, inicjatyw do realizacji w ramach funkcjonowania Punktów.

Podsumowania spotkania dokonała Pani Beata Niziołek — Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii dziękując jeszcze raz, w imieniu Kierownictwa Kuratorium Oświaty, Dyrektorom szkół i placówek oraz Koordynatorom za dotychczasowe zaangażowanie w ideę upowszechniania edukacji włączającej.

dav
dav

Załączniki

Sprawozdanie z działalności Punktów konsultacyjnych - Prezentacja
Data: 2018-11-22, typ pliku: PPTX, rozmiar: 2 MB