20 listopada 2018

Spotkanie z cyklu: Historia dla każdego – Zakazane święto: 11 listopada w Polsce Ludowej

Spotkanie z cyklu „Historia dla każdego”. „Zakazane święto: 11 listopada w Polsce Ludowej” –
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, 21 listopada, godz. 17.00
Nowa sytuacja społeczno-​polityczna, w jakiej znalazła się Polska po zakończeniu II wojny światowej, przyczyniła się do zmian w kalendarzu świąt państwowych. W 1945 roku władze komunistyczne zlikwidowały Święto Niepodległości. W jego miejsce wprowadzono tzw. Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Obchodom upamiętniającym odzyskanie niepodległości po drugiej wojnie światowej poświęcony będzie wykład Edyty Krężołek z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach. Spotkanie z cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski odbędzie się 21 listopada 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Podczas wykładu omówione zostaną próby kultywowania obchodów 11 listopada w okresie PRL, które groziły surowymi represjami ze strony władz. Komuniści próbowali wymazać ze społecznej świadomości datę 11 listopada 1918 roku oraz postać Józefa Piłsudskiego – jednego z głównych przywódców niepodległej Polski, którego oskarżono o zdradę demokracji.