19 listopada 2018

VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu.

Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU.

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów VIII ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.
Należą do nich:

  • konkurs RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU.  Do pobrania: Regulamin konkursu (link do pliku)
  • zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki i podsumowanie konkursu, które odbędą się w dniu 4 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Jagiellońska 109A.

Cele VIII ŚDBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Udział w VIII ŚDBI zgłasza Dyrektor Szkoły na karcie zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu. Zgłoszenie szkoły należy przesłać elektronicznie do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres sdbi@wsepinm.edu.pl  lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109A 25-734 Kielce z dopiskiem: Dzień Bezpiecznego Internetu: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU.

Więcej informacji na stronach: www.sdbi.wsepinm.edu.pl oraz www.sodmidn.kielce.eu