9 listopada 2018

Ogólnopolskie turnieje w zawodach cukiernik, piekarz, wędliniarz i kucharz

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza do udziału w czterech turniejach:

  • Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
  • Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej
  • XXII Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
  • Ogólnopolski Turniej Kucharski

Szczegółowe informacje: http://​www​.zsps​.poznan​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​g​o​=​t​u​r​n​i​e​j​e​/​t​u​r​n​i​eje