9 listopada 2018

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” i dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez szkoły w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, akcja „Rekord dla Niepodległej”, specjalna zakładka dotycząca Niepodległej na stronie MEN, ponad 50 inicjatyw edukacyjnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i prawie 195 projektów realizowanych w szkołach polonijnych w ponad 40 krajach to tylko wybrane inicjatywy MEN
w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Ponad 4,8 mln uczniów (4 815 000) i prawie 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty (468 930) z ponad 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych (24 120) zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, że celem tej inicjatywy jest wspólne odśpiewanie w piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 czterozwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą.

Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 10 tys. uczniów (9 995) oraz blisko 600 nauczycieli (590) z 91 szkół polonijnych z całego świata, w tym Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, szkół działających w obcych systemach, szkół europejskich (sekcje polskie) oraz nauczycieli kierowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zachęcamy wszystkich uczestników do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej. Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Przypomnijmy, że rok szkolny 2018/2019 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła „rokiem Niepodległej” jako kontynuację roku szkolnego 2017/2018 – „Roku dla Niepodległej”.

W marcu br. minister Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w którym poprosiła o to, aby podejmowali oni własne inicjatywy służące uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wspólnego świętowania zaproszone zostały również szkoły polonijne na całym świecie.

MEN realizuje program rządowy „Niepodległa”

W ramach programu wieloletniego „Niepodległa na lata 2017-2021” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”. Na ten cel przeznaczono 6,9 mln zł. Głównym założeniem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W sierpniu br. MEN w ramach realizacji projektu przyznało 257 szkołom i placówkom oświatowym za ponad 2 mln zł dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyłonione szkoły i placówki oświatowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Dofinansowane projekty obejmują organizację m.in.: wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, wycieczek patriotycznych, oraz innych działań dodatkowych związanych z obchodami rocznicowymi. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

W 2018 roku Minister Edukacji Narodowej zlecił w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzenie konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Planowany koszt zadania to ponad 400 tys. zł. Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada (quiz) i 16 listopada (konkurs poezji).

Pozostałe działania MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje do końca grudnia 2018 program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”. Obecnie do akcji zgłosiło się ok. 400 szkół z całej Polski.

Na dziedzińcu MEN udostępniona została wystawa plenerowa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycja prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Wystawa będzie do dyspozycji zwiedzających do końca 2018 roku.

W ramach obchodów rocznicowych gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej został udekorowany biało-czerwonymi barwami oraz szyldem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA”. Dekoracja nawiązuje zarówno do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Na stronie internetowej MEN powstała specjalna zakładka poświęcona obchodom rocznicowym www.men.gov.pl/niepodlegla. Udostępniamy tam na bieżąco działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości. Wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych

MEN wspólnie z IPN wydał kalendarz edukacyjny „Niepodległość 1918-2018”. Kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc. Publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

W ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Minister Edukacji Narodowej objął w tym roku patronatem honorowym blisko 50 inicjatyw rocznicowych, m.in.. My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy (organizator NBP), projekt edukacyjny „Dla Niepodległej” (organizator: Bank Pocztowy S.A., PERN S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych), turniej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (organizator: Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu „NIEZWYCIĘŻENI”), „O naszą Niepodległą!” (organizator: Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej).

Działania jednostek podległych MEN

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do 2020 roku realizuje w szkołach polonijnych działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród nich odbędzie się m.in. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem „W poszukiwaniu śladów Niepodległości” oraz akcja „100 kartek na 100-lecie niepodległości”, w której uczniowie szkół polonijnych wykonają kartki o motywach patriotycznych, które zostaną wysłane do Polski oraz środowiska polonijnego.

W 2018 r. w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych odbywają się quizy wiedzy i dyktanda, konkursy recytatorskie, pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych dotyczących walki o niepodległość, a także gry oraz lekcje skierowane do rówieśników w kraju zamieszkania na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. W sumie w tym roku do ORPEG zgłoszono prawie 195 inicjatyw edukacyjnych w ponad 40 krajach (zgłoszenia SPK oraz nauczycieli kierowanych do pracy za granicą), m.in.: Austria, Węgry, Holandia, Ukraina, USA, Meksyk, RPA, Tunezja, Egipt, Turcja.

W 2019 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotuje i przeprowadzi na platformie internetowej interaktywną grę pn. „Godność, wolność i niepodległość”. Kontynuowane będą także szkolenia nauczycieli. W planowaniu lekcji o stuleciu odzyskania niepodległości mogą pomóc materiały edukacyjne ORE zamieszczone na platformie epodreczniki.pl oraz portalu Scholaris.

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji