25 października 2019

IV Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/​2020.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-​gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Szczegółowe informacje: https://​olimpiadastatystyczna​.stat​.gov​.pl