29 listopada 2018

III Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/​2019.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno‐​gospodarczych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Szczegółowe informacje: https://​stat​.gov​.pl/​p​o​r​t​a​l​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​y​/​o​l​i​m​p​i​a​d​a​-​s​t​a​t​y​s​t​y​c​z​na/