8 listopada 2018

X Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów, w roku szkolnym 2018/​2019 do uczestniczenia w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce.

Koordynatorem wojewódzkim konkursu na terenie województwa świętokrzyskiego jest:

  • Pani Ewa Klimczak – wizytator Wydziału Organizacji i Rozwoju Oświaty, Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • telefon 41 342 12 68
  • e‐​mail ewa.​klimczak@​kuratorium.​kielce.​pl

Szczegółowe informacje: http://​www​.kuratorium​.lodz​.pl/​r​o​d​z​i​c​e​-​i​-​u​c​z​n​i​o​w​i​e​/​k​o​n​k​u​r​s​-​p​a​p​i​e​z​-​s​l​o​w​i​a​n​in/