8 listopada 2018

III Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”

Celem trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Konkurs będzie odbywał się w 2 grupach wiekowych:

  • dla uczniów szkół gimnazjalnych (oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych)
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Termin zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje: http://​www​.kul​.pl/​k​o​n​k​u​r​s​-​q​u​o​t​-​b​l​i​z​e​j​-​p​s​z​c​z​o​l​-​q​u​o​t​,​1​7​9​6​6​.​h​tml