8 listopada 2018

System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO)

UWAGA! W sprawach związanych z niżej opisywanym systemem SIOEO proszę kontaktować się z Państwa właściwą terytorialnie Okręgową Komisją Egzaminacyjną!

W dniu 5 listopada 2018 roku został uruchomiony nowy System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO), który usprawni m.in. działanie Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w całej Polsce. Niweluje on różnice i utrudnienia w zakresie spójnej realizacji działań związanych z obsługą egzaminów.

SIOEO będzie podstawowym narzędziem służącym do obsługi wszystkich egzaminów ogólnokształcących odbywających się w naszym kraju, choć w pierwszej kolejności wdrożony został do obsługi egzaminu ósmoklasisty.

System wchodzi w skład zintegrowanego rozwiązania Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO). KSDO usprawni działanie zintegrowanych środowisk, m.in. eliminując problem wielokrotnego wpisywania tych samych danych do różnych systemów.

Schemat przekazywania danych zdających egzamin ósmoklasisty do OKE w nowym systemie SIOEO:

  1. Adres systemu SIOEO: https://​sioeo​.ksdo​.gov​.pl.
  2. Zalecana przeglądarka – jedna z widocznych na stronie: http://​wersja​.kuratorium​.kielce​.pl
  3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do „nowego SIO”: https://​sio​.men​.gov​.pl.
  4. Dane należy wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie przekazania danych w SIOEO.
  5. Dane osobowe zdających najlepiej wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w „nowym SIO” zgłoszono uczniów do egzaminu.
  6. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie od 5 do 30 listopada 2018.

Więcej informacji: