7 listopada 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Informuję, że w dniu 26 listopada 2018 r. od godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” adresowane w szczególności do wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, a także  nauczycieli szkół i placówek zainteresowanych  tematyką.  Organizatorami piątej edycji  szkolenia jest Ministerstwo Zdrowia, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki i  Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Tematyka szkolenia obejmuje ogólną wiedzę o cukrzycy, postępowanie w sytuacjach zaburzenia zdrowia spowodowanego cukrzycą, a także aspekty psychologiczne i społeczne tej choroby ważne dla chorych dzieci i ich rodziców.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zalogowanie się na konferencję do dnia 19 listopada 2018 r. za pośrednictwem formularza on‐​line.

Szkolenie jest nieodpłatne, a organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają: Pani Bożena Kropisz – starszy wizytator (tel. 41 342 16 24, e‐​mail: bozena.​kropisz@​kuratorium.​kielce.​pl) i Pani Małgorzata Połeć – starszy wizytator (tel. 41 342 18 20, e‐​mail: malgorzata.​polec@​kuratorium.​kielce.​pl).

W załączeniu przekazuję program szkolenia.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Ramowy program szkolenia
Data: 2018‐​11‐​07, rozmiar: 728 KB