6 listopada 2018

Ogólnopolska Akcja Społeczna „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” – „Niepełnosprawni w ruchu drogowym”

Film dostępny pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=CnQ13KvNjR0 ma na celu, zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane poruszaniem się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ruchu drogowym.

Obecnie wiele instytucji zapewnia możliwość uczestniczenia w ruchu drogowym osobom niepełnosprawnym,  poprzez przeznaczanie środków na zakup wind, podjazdów dla wózków, wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę szkolenia z zasad poruszania się po naszych drogach osób niepełnosprawnych, oraz o zwrócenie uwagi na regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po naszych drogach.