6 listopada 2018

Program „Turnusy Uśmiechu”

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów terapeutycznych. Na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

W konkursie mogą wziąć udział szkoły, prowadzące codzienne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-dniowe turnusy. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wnioski można składać do 20 listopada 2018 r. do godz. 12.00, drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny .

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 29 kwietnia do 10 maja 2019 r.
  • od 13 maja do 24 maja 2019 r.
  • od 27 maja do 7 czerwca 2019 r.
  • od 10 czerwca do 21 czerwca 2019 r.