6 listopada 2018

Ogólnopolski konkurs Eko Odkrywcy już po raz szósty

Wystartowała kolejna edycja konkursu Eko Odkrywcy, który zachęca nauczycieli oraz ich podopiecznych do aktywnego dbania o środowisko. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości ponad 36 tys. zł, na dofinansowanie projektu badawczego, Wyprawę Badawczą lub stworzenie Zielonej Klasy. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest praktyczne poznanie środowiska wodnego w szczególności wiążących się z nim zagrożeń, rozwiązań mogących pomóc w dbaniu o czystość wód na świecie oraz podejmowanie wyzwań, eksperymentowanie i angażowanie lokalnej społeczności w dbałość o pobliskie zbiorniki wodne.

Inicjatywa ma na celu praktyczne poznanie przyrody, zachęcenie do jej odkrywania i doświadczania. Zadaniem uczestników jest zaplanowanie ekologicznego projektu badawczego, który pomoże poznać zasady rządzące naturą, a tym samym uwrażliwić ich na kwestię ochrony środowiska. Jak w ubiegłorocznej edycji, organizatorzy dają nauczycielom możliwość wyboru nagrody głównej: Wyprawę Badawczą, czyli wycieczkę lub cykl wycieczek o charakterze przyrodniczym lub stworzenie Zielonej Klasy, w tym wyposażenie jej w pomoce dydaktyczne np. ekrany multimedialne, mikroskopy, przewodniki oraz/lub inne elementy małej architektury jak tablice edukacyjne, karmniki, budki lęgowe, czy hotele dla pszczół. Opiekunowie zwycięskich projektów zostaną obdarowani rocznym zapasem żelu do prania Persil.

Konkurs Eko Odkrywcy przy okazji zabawy oraz integracji służy budowaniu właściwych postaw wobec ludzi, zwierząt i natury. Swój udział mogą zgłosić szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje pozarządowe z całej Polski. Konkurs wystartował już 10 września i potrwa do 12 listopada. Jury konkursowe zakwalifikuje do finału 15 projektów, które zostaną opublikowane na oficjalnej stronie www.ekoodkrywcy.pl.