6 listopada 2018

Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej wyłonił w ramach konkursu  z Narodowego Programu Zdrowia realizatora zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Realizacja działań związanych z oceną skuteczności programu, w tym narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i placówkach, które w 2017 r. brały udział w zadaniach realizowanych w ramach Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół.

Ankieter,  w ramach przedmiotowego zadania będzie prowadził ewaluację, czyli ocenę dotychczasowych działań i możliwych postępów działań w ramach programu tworzącego szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego „Myślę pozytywnie”. Państwa współpraca przyczyni się do oceny efektów realizacji tego programu oraz pogłębienia wiedzy na temat możliwości rozwoju szkolnego systemu wsparcia zdrowia psychicznego i ewentualnego wdrożenia go do rozwiązań systemowych.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy z ankieterem wskazanym przez Centrum Rozwoju Społeczno‐​Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., Al. Marii Skłodowskiej‐​Curie 4 , 71–332 Szczecin oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Lenartowicza 3–4, 71–445 Szczecin, którzy realizują zadanie do 31 grudnia 2018 r.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty  

Kazimierz Mądzik