6 listopada 2018

Konferencja naukowa poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zapraszają na konferencję naukową „Na stos rzuciliśmy nasz życia los…” W setną rocznicę Niepodległości Polski, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego (Rynek 1), Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5) oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (ul. Jana Pawła II 7). Przeprowadzenie obrad w mieście nierozerwalnie związanym z czynem zbrojnym Józefa Piłsudskiego oraz tradycjami legionowymi będzie miało wymiar symboliczny dla upamiętnienia wydarzeń sprzed stu lat.

Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do niepodległości, obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach zaborczych, jak też na emigracji, daje możliwość komparatystycznej prezentacji wyników badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk. Setna rocznica Niepodległości Polski oraz poświęcona temu zagadnieniu konferencja będzie również okazją do oceny i wymiany poglądów na temat obranych strategii wolnościowych, ich założeń ideowo-programowych, procesu modyfikacji i realizacji w latach I wojny światowej.

Konferencja naukowa stanowić będzie nie tylko forum wymiany ustaleń i poglądów badaczy z całego kraju, ale również jeden z elementów związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Referenci w swoich wystąpieniach poruszą wiele zagadnień związanych m.in. z ideą niepodległości w procesie dojrzewania i kształtowania się świadomości narodowej społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami, wpływem polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych, a także inicjatywami lokalnymi na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości polskiej.

Szczegółowe informacje: http://www.ujk.edu.pl/ihis/konferencja-naukowa-na-stos-rzucilismy-nasz-zycia-los-w-setna-rocznice-niepodleglosci-polski/