6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego
oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego,

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia i dotychczasowych gimnazjów poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”, dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa
w roku szkolnym 2018/2019.

Proszę Dyrektorów o przypomnienie organizatorom o możliwości zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą kryteria zamieszczone w załączniku nr 1.

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły” dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach od dnia 5 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2019 roku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Załącznik nr 1 - Kryteria ogólne oceny konkursów
Data: 2018-11-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 74 KB