6 listopada 2018

Komunikat w sprawie Modelu oceniania I etapu Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

UWAGA: Błąd w Modelu Oceniania XVI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019

W Modelu Oceniania w odpowiedziach dotyczących pytania numer 20 zamieniono nagłówki tabeli.  Testy oceniamy zgodnie z poniższym schematem:

Prawidłowy Model Oceniania dotyczący pytania numer 20

20.
Kryterium Górny odcinek Dolny odcinek
Dominujący typ erozji wgłębna, wsteczna boczna
Prędkość nurtu duża (szybki) mała

(wolny)

Szerokość doliny rzecznej wąska szeroka
·       2 punkty za wszystkie poprawne odpowiedzi,

·       1 punkt za 3 lub 4 lub 5 poprawnych odpowiedzi.

2 punkty