30 października 2018

Szkolenie ORE w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami. Metodyk – współautor projektu – omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Centrali ZUS w Warszawie i skierowane jest do dyrektorów ODN, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym i programem szkolenia znajdują się na stronie ORE pod adresem: https://​www​.ore​.edu​.pl/​2​0​1​8​/​1​0​/​s​z​k​o​l​e​n​i​e​-​l​e​k​c​j​e​-​z​-​z​us/.