30 października 2018

Wojewódzkie Szkolne Zawody Strzeleckie z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w Wojewódzkich Szkolnych Zawodach Strzeleckich z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 16 listopada na strzelnicy w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich.

W zawodach mogą brać udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 6 uczestników.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​x​x​H​k​5​m​I​A​g​S​j​K​8​v​vl2 Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada.

Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii karabinka pneumatycznego indywidualnie dla dziewcząt i chłopców. Przewiduje się również kategorię drużynową.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się w regulaminie umieszczonym poniżej.

Współorganizatorami zawodów jest Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kaliber” Kostomłoty.

Załączniki

Regulamin zawodów
Data: 2018-​10-​30, rozmiar: 144 KB
Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2018-​10-​30, rozmiar: 16 KB