30 października 2018

Spotkanie konsultacyjne dotyczące egzaminów zawodowych pracowników młodocianych

18 października 2018 r. w Zespole Szkół w Staszowie przy ulicy Koszarowej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące egzaminów zawodowych pracowników młodocianych.

W naradzie uczestniczyli:

 • Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z wizytatorami,
 • Pan Piotr Prędota Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach wraz z przedstawicielami,
 • dyrektorzy i nauczyciele placówek organizujących „Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych” z województwa świętokrzyskiego.

Podczas spotkania poruszano tematy dotyczące:

 • zadań Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów teoretycznych,
 • organizacji i zasad walidacji oraz certyfikacji „młodocianych pracowników” w tym egzaminów zdawanych przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemieślników
  i Przedsiębiorców,
 • funkcjonowania platformy EWR jako narzędzia wspierania egzaminatorów i uczniów,
 • zmian zawartych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy
  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących szkolnictwa zawodowego.