29 października 2018

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie
Dyrektorzy tzw. małych szkół

W ramach wspomagania dyrektorów tzw. małych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach, Modliborzyce 93, 27–552 Baćkowice.

Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne.

Program konferencji:

  • 11.00–11.15 Powitanie gości oraz otwarcie konferencji
  • 11.15–11.45 Dobre praktyki współpracy Gminy Baćkowice z organami innymi niż JST
  • 11.45–12.00 Prezentacja działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach
  • 12.00–13.00 Ocena pracy nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego
  • 13.00–13.30 Przerwa
  • 13.30–14.15 Plan Daltoński – odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci
  • 14.15–14.30 Podsumowanie konferencji i zaproszenie do współpracy

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o pisemne zgłoszenie na adres e‐​mail: barbara.​krzeminska@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 14.11.2018 r.

Informacji na temat konferencji udziela Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41 343 38 53.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik