29 października 2018

Stypendia dla najzdolniejszych. Trwa nabór wniosków

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przypomina, że 31 października br. upływa termin naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach III edycji projektów stypendialnych – Świętokrzyskiego programu stypendialnego oraz Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wszelkie informacje w tej sprawie, tj. regulaminy przyznawania stypendiów, wzory dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o stypendia, są udostępnione na stronie www.stypendia.sejmik.kielce.pl

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają również pracownicy Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

  • Justyna Lelas, tel. 41 341-69-58, e-mail: justyna.lelas@sejmik.kielce.pl
  • Mariusz Olszewski, tel. 41 341-69-01, e-mail: mariusz.olszewski@sejmik.kielce.pl
  • Jolanta Sikora, tel. 41 341-66-30, e-mail: jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl
  • Renata Świercz, tel. 41 341-69-11, e-mail: renata.swiercz@sejmik.kielce.pl

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przekazać osobiście lub wysłać listem poleconym w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią szkoły wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny lub Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych na adres: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce, pokój 25 (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do 31 października br.