26 października 2018

IX Ogólnopolskie Dyktando Młodych

Koło Edytorów KUL, działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, zaprasza uczniów na IX Ogólnopolskie Dyktando Młodych, które odbędzie się 5 listopada w murach uniwersytetu.

Dyktando jest skierowane do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, szkół średnich oraz studentów i osób do 26. roku życia zainteresowanych udziałem.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie na adres koloedytorow@kul.pl maila zawierającego:

a) imię i nazwisko uczestnika;
b) nazwę szkoły i klasę (w przypadku studenta: nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, w przypadku osób niestudiujących – wiek);
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokumentacji przebiegu konkursu i jego rozliczenia.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie kwalifikacji zostanie przekazane drogą elektroniczną.

Z jednej placówki naukowej (nie dotyczy uczelni wyższych) może zostać zgłoszonych nie więcej niż 15 osób.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.kul.pl/ix-ogolnopolskiedyktando-mlodych,art_82758.html.