26 października 2018

Program edukacyjny „Solidarność. Podaj dalej!”

Trwa rekrutacja do bezpłatnego, międzynarodowego programu edukacyjnego „Solidarność. Podaj dalej!” prowadzonym przez Fundację Szkoła z Klasą.

Program opiera się na prostym pomyśle: 21 marca, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem, dzieci i młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.

Organizator w ramach programu oferuje nauczycielom:

 • obszerną publikację edukacyjną dotyczącą edukacji na rzecz równości w różnorodności, zawierającą poradniki i scenariusze zajęć z analizy obrazów oraz warsztatów pisarskich a także zdjęcia wybrane wspólnie z fotografami z Polski, Francji, Chorwacji i Hiszpanii. Publikacja jest co roku aktualizowana i uzupełniana;
 • bezpłatne, ale obowiązkowe dwudniowe warsztaty z analizy obrazów i prowadzenia warsztatów pisarskich dla wszystkich uczestników, które odbędą się 26–27 listopada w Warszawie;
 • wydrukowany i gotowy zestaw pocztówek i innych materiałów graficznych do wykorzystania w programie.
 • znaczki pocztowe (dla tych, którzy będą potrzebowali);
 • udział w dwudniowej imprezie podsumowującej: Festiwalu Szkoły z Klasą w Warszawie.

Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 30 października. Liczba miejsc jest ograniczona.

Od uczestników wymagane jest:

 • uczestnictwo w bezpłatnych dwudniowych warsztatach przygotowujących do udziału w programie (26–27 listopada w Warszawie);
 • przeprowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w programie;
 • zorganizowanie warsztatów u siebie w szkole z analizy obrazu, a następnie warsztatów pisarskich, do których nauczyciel zostanie przygotowany na bezpłatnym szkoleniu przygotowującym (pkt 1);
 • wysłanie kartek napisanych przez uczniów do losowo wybranych osób w dniu 21 marca 2019 roku;
 • poinformowanie Fundacji Szkołą z Klasą o tym, ilu uczniów wzięło udział w programie;
 • wypełnienie i przesłanie do Fundacji Szkołą z Klasą, ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu udziału w programie.

Do programu może się zgłosić placówka pracująca z młodymi ludźmi w dowolnym wieku (7‐ 18), jednak rekomendowane są dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat. Do programu zgłasza się nauczyciel lub opiekun grupy uczniów pracujący w dowolnej placówce edukacyjnej wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:
https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​B​7​F​l​n​v​X​H​z​c​L​B​x​j​WZ2

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://​www​.szkolazklasa​.org​.pl/​p​r​o​g​r​a​m​y​/​s​o​l​i​d​a​r​n​o​s​c​-​p​o​d​a​j​d​a​l​ej/