11 marca 2019

V Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2019”

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całego kraju do udziału w V Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2019”.

Celem przeglądu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów. Termin przesyłania prac upływa 17 maja 2019.

Wszystkie informacje o tegorocznej edycji festiwalu (regulamin, karta zgłoszenia i klauzula informacyjna RODO) są dostępne na stronie internetowej organizatora pod adresem http://​www​.gim11gdynia​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​l​o​d​e​-​a​l​b​a​t​r​o​s​y​/​e​d​y​c​j​a​-​2​019