24 października 2018

Konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe zielone szkoły w Wiśle

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-dniowe turnusy. Trwający nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, zwanych inaczej zielonymi szkołami.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w 12-dniowym turnusie edukacyjnymi realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 25 lutego do 8 marca 2019 r.
  • od 11 marca do 22 marca 2019 r.
  • od 25 marca do 5 kwietnia 2019 r.

Wnioski można składać do 31 października 2018 r do godz. 12:00, drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Fundacji ING Dzieciom www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-edukacyjny