24 października 2018

PILNE! Termin do 29 października! Ankieta dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
(z wyłączeniem szkół specjalnych)
w województwie świętokrzyskim,

w związku z prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analizą przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do rekrutacji zwracam się z prośbą Państwa dyrektorów o wypełnienie poniższej ankiety on-line.

Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 16.00.

W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Panem Maciejem Długoszem, Z-cą Dyr. Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji, tel. 41 342 16 29.

Ankieta on-line: https://goo.gl/forms/y3CTMcIsYqg9LPX12

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty