24 października 2018

PILNE! Termin do 29 października! Ankieta dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
(z wyłączeniem szkół specjalnych)
w województwie świętokrzyskim,

w związku z prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analizą przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do rekrutacji zwracam się z prośbą Państwa dyrektorów o wypełnienie poniższej ankiety on-​line.

Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 16.00.

W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Panem Maciejem Długoszem, Z‑cą Dyr. Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji, tel. 41 342 16 29.

Ankieta on-​line: https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​y​3​C​T​M​c​I​s​Y​q​g​9​L​P​X12

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty