24 października 2018

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100‐​lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji.

Konkurs ma na celu promowanie wiedzy na temat życia i dokonań Constantina Carathéodory’ego. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie projektu edukacyjnego przedstawiającego życie i dokonania wybitnego greckiego matematyka.

Praca konkursowa powinna być przygotowana przez jednego ucznia, pod opieką nauczyciela w taki sposób, aby mogła być zaprezentowana na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​komunikacyjnych na lata 2017–2019 „Aktywna tablica”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas IV‐​VI szkoły podstawowej;
  • uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
  • uczniowie klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Zgłoszenie do konkursu, wraz z zeskanowanymi załącznikami należy przesłać na adres pawel.​boron@​kuratorium.​kielce.​pl w terminie do 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 28 grudnia 2018 r. przez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Departament Podręczników, Programów i Innowacji, tel. 22 34 74 567

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018‐​10‐​24, rozmiar: 32 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018‐​10‐​24, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 1 – zgoda na przeniesienie praw autorskich
Data: 2018‐​10‐​24, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2018‐​10‐​24, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 3 – zgoda na udostępnienie wizerunku
Data: 2018‐​10‐​24, rozmiar: 18 KB