24 października 2018

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” na rok szkolny 2018/​2019.

Dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/​2018 oraz 2018/​2019 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Seminaria poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z pracownikami Delegatury IPN w Kielcach.

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej dwa zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (wrzesień 2019 r.). Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej liczbie spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Pierwsza część szkoleń, realizowana w roku szkolnym 2017/​2018 obejmowała tematykę walk o niepodległość w okresie od 1768 do 1918 r. Część druga (rok szkolny 2018/​2019) z kolei dotyczyć będzie okresu walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej oraz tworzenia zrębów ustroju państwa do 1921 r.

Szkolenia dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/​2019 odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 5 według następującego harmonogramu:

Temat szkolenia Termin
Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej (do powołania rządu Ignacego Paderewskiego i wyborów w styczniu 1919 r.). 28 listopada 2018 r.,
godz. 14.00
Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (granica wschodnia). 12 grudnia 2018 r.,
godz. 14.00
Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej – granica zachodnia, północna i problem Śląska Cieszyńskiego. 12 lutego 2019 r.,
godz. 14.00
Problematyka wewnętrzna – od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. 12 marca 2019 r.,
godz. 14.00

Powyższy program, ze względów organizacyjnych, może ulec nieznacznym zmianom. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zakwalifikowana otrzyma e‐​maila z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach. Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, nazwy szkoły, nauczanego przedmiotu oraz numeru telefonu należy przesyłać na adres e‐​mail: michal.​zawisza@​ipn.​gov.​pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 listopada 2018 r. Pierwszeństwo w udziale przysługuje osobom z terenu województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowych informacji udziela dr Michał Zawisza, kontakt: tel. 696 826 381, e‐​mail: michal.​zawisza@​ipn.​gov.​pl.