24 października 2018

Wykład „Kieleckie na szlaku do Niepodległości”

25 października o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się wykład dr. Michała Zawiszy poświęcony aktywności zbrojnej, społecznej i politycznej w latach 1914 – 1918 pt. „Kieleckie na szlaku do Niepodległości”.

Działalność niepodległościowa na terenie Kielecczyzny kojarzona jest głównie z czynem zbrojnym zapoczątkowanym przez Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. oraz walkami legionistów na tych terenach w pierwszym roku Wielkiej Wojny. Nie można jednak pominąć aktywności politycznej środowisk niepodległościowych. Propagowanie idei wolnej Polski, czy organizacja uroczystości rocznicowych kształtowały sposób myślenia wielu ludzi. Osobną kwestią była działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, która odegrała dużą rolę w akcji rozbrojenia okupantów w listopadzie 1918 r.

Podczas wykładu ukazane zostaną również reakcje miejscowego społeczeństwa na kolejne posunięcia okupantów w sprawie przyszłości ziem polskich. Poruszenie ludności wywołały m.in.: akt 5 listopada 1916 r., zapowiadający przywrócenie państwa polskiego, a następnie powołanie Tymczasowej Rady Stanu, internowanie legionistów i aresztowanie Józefa Piłsudskiego w lipcu 1917 r., czy próba oderwania Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego. Wszystkie te wydarzenia pokazywały zmiany świadomości narodowej, do których
doszło w latach 1914–1918.

Wykład dr. Michała Zawiszy z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.