23 października 2018

Nowe SIO. Dwa nowe ważne raporty subwencyjne pokazujące stany na 30 września 2018 i uwzględniające późniejsze korekty

W „Strefie dla zalogowanych” (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) w sekcji „Raporty SIO2” udostępnione zostały dwa nowe ważne raporty subwencyjne, których danymi źródłowymi jest baza nowego SIO:

  1. Wykaz szkół i placówek z liczbą uczniów wg stanu na 30 IX 2018 – raport zawiera informację o liczbie uczniów subwencyjnych wg stanu na 30 września 2018 – liczba uczniów to suma uczniów z oddziałów podstawowych, rewalidacyjnych i średnioroczna z poprzedniego roku szkolnego w podmiotach leczniczych, wyodrębnione nauczanie domowe i spełnianie obowiązku szkolnego w ORW
  2. Wykaz etatów w szkołach i placówkach wg stanu na 30 IX 2018 – raport zawiera informację o etatach subwencyjnych i niesubwencyjnych wg stanu na 30 września 2018 z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Raporty te są codziennie aktualizowane, ale zawsze pokazują stan faktyczny na dzień 30 września 2018. Takie zachowanie raportu umożliwia dokonywanie korekt przez szkoły w „nowym SIO”. W idealnej sytuacji raporty te powinny się pokrywać z danymi przekazanymi przez szkoły w „starym SIO”. Wszelkie rozbieżności powinny być wyjaśniane i korygowane.