22 października 2018

Konferencja „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w II edycji konferencji organizowanej we współpracy z Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”.

Celem konferencji jest upowszechnienie idei wspierania naszych Rodaków mieszkających na Wschodzie poprzez, m.in.:

  • podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania polskiej kultury, tradycji narodowych
    wśród naszych rodaków zamieszkujących na Wschodzie;
  • rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych z Polonią i Polakami zamieszkującymi poza granicami kraju, szczególnie z polskimi dziećmi i młodzieżą;
  • organizowanie wymiany uczniowskiej, pomiędzy szkołami polskimi na Wschodzie i szkołami z Polski;
  • promowanie wiedzy o wybitnych Polakach na Syberii.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”. Organizatorem wystawy jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Konferencja rozpocznie się 30 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 9.30 (planowane zakończenie około godziny 14.00) w Sali Lustrzanej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: http://kuratorium.waw.pl/konferencja-Polacy-na-wschodzie

Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Jałosińska, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, telefon: 22 5512400 wew. 4101.