19 października 2018

Szkolenie Goethe‐​Institut: Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Goethe‐​Institut we współpracy z ORE organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotu, którzy uczą lub planują uczyć w klasach bilingwalnych. Szkolenie obejmuje część metodyczno‐​dydaktyczną (CliL) oraz kurs językowy dla nauczycieli przedmiotu z możliwością uzyskania stypendium na dalsza naukę w Niemczech.

Termin przesyłania zgłoszeń: 22 października br. Więcej informacji: https://​www​.goethe​.de/​i​n​s​/​p​l​/​p​l​/​s​p​r​/​u​n​t​/​f​o​r​/​g​i​a​.​h​tml