19 października 2018

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2018 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2018 r.
na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.).

Jednocześnie proszę o przekazanie ww. danych wyłącznie drogą elektroniczną
na adres: jadwiga.​piwowar@​kuratorium.​kielce.​pl ( tel. 41 342–19-06 ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października br. wg poniższej tabeli:

         Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych
na realizację wniosków, które zostaną złożone
do końca 2018 roku.
*
 

…………………..

 

 

*w tabeli należy wykazać wyłącznie wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Informację sporządził:   ………………………………

Telefon kontaktowy:     ……………………………….

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty