17 października 2018

Listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/​2019

Poniżej publikujemy listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/​2019.

Prosimy sprawdzić, czy zgłoszone przez Państwa szkoły znajdują się w poniższych wykazach.

Przypominamy o konieczności przesłania Oświadczenia dyrektora szkoły – Załącznik nr 2 (Regulamin Konkursów Przedmiotowych).

Do dnia 31.10.2018 do szkół na wskazane w zgłoszeniu adresy zostaną rozesłane e‐​maile testowe w celu sprawdzenia poprawności adresu e‐​mailowego.

Załączniki