17 października 2018

Konferencja szkoleniowa – Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) we współpracy z Wyższą Szkolą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie.

Konferencja realizowana w ramach projektu Safer Internet finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, odbędzie się 20 listopada 2018 r. w siedzibie WSEPiNM, przy ul. Jagiellońskiej 109A w Kielcach.

Cele konferencji, to przede wszystkim promowanie zachowań służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie, rozwijanie twórczego i wartościowego korzystania z zasobów sieci oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. Adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, opiekunów oraz specjalistów pracujących z uczniami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest złożenie deklaracji uczestnictwa do dnia 12 listopada 2018 r.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne pod adresem: https://www.wseip.edu.pl/rss-aktualnosci/1924-konferencja-nauczyciel-jako-mentor-uczniaw-cyfrowym-swiecie.html

Z ramienia Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialny jest mgr Włodzimierz Chłopek, telefony: 41 366 93 73, 509 517 839, email: wchlopek@wseip.edu.pl