16 października 2018

Ogólnopolski Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 11 października 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej odbył się Ogólnopolski Dzień Edukacji Narodowej.

Udział w uroczystości wzięła również Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN, Pan Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Premiera Mateusza Morawieckiego, członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiciele Parlamentu i instytucji oświatowych.

Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 25 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty.

Podczas uroczystości w Warszawie medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Pan Andrzej Bętkowski Wicewojewoda Świętokrzyski,  Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Pani Renata Jędrzejewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Ponadto Pani Minister Anna Zalewska wręczyła Złoty Krzyż Zasługi Pani Annie Kaniszewskiej dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Połańcu, a Pan Mariusz Zyngier nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu, promotor wielu prac uczniów nagrodzonych za wynalazczość, otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.