16 października 2018

Podsumowanie wojewódzkiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018 r. w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Podczas obchodów uhonorowano dyrektorów nauczycieli, pracowników administracji szkół i placówek oświatowych odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, który stanowił piękną dedykację muzyczną i taneczną dla wszystkich odznaczonych i nagrodzonych.

Nauczycielom za pracę dziękowała Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Pan Sławomir Adamiec – Dyrektor Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Składając gratulacje i życzenia, Pan Sławomir Adamiec podkreślił, jak wielkie znaczenie ma praca nauczyciela oraz nawiązał do szerokich możliwości edukacyjnych, jakie obecnie oferuje województwo świętokrzyskie.